VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

           

Styrelsen för Västerås Konstförening får avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Ändamål: Föreningens ändamål är att väcka och vidga intresset för bildande konst.

Organisation

Styrelsen, som under året haft 10 protokollförda sammanträden, har bestått av:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Engvall ordförande

Lars E Persson vice ordförande

Inger Åhs sekreterare

Håkan Brantmark kassör

Gunn Flygar

Sture Gunell

Anita Skoglund

Suppleanter

Margareta Alm

Ann-Karin Hermansson

Lena Sahlstedt

Ulla-Maj Elmlund-Andersson vice sekreterare

Adjungerade ledamöter från Konstmuseet: museichef Karin Levander och intendent Maja-Lena Molin

Revisorer: Bertil Wrethag och Örjan Thorsén, suppleanter Bo Östgren och Bo Hedberg

Valberedning: Carina Drugge och Didrik Normark

Inköpsgrupp: Margareta Alm, Lena Sahlstedt, Inger Åhs och Lars E Persson samt adjungerade Siri Brodahl och Jo- Svend Glaser

Programgrupp: Gunilla Engvall, Sture Gunell, Lena Sahlstedt, Margareta Alm och UllaMaj Elmlund-Andersson

Kontorsgrupp: Margareta Alm, Gunn Flygar och UllaMaj Elmlund-Andersson

Årsmöte

Konstföreningens årsmöte hölls den 16 februari 2014 på Västerås Konstmuseum. Gunilla Engvall framförde föreningens tack till avgående styrelselseordförande Urban Myrdal samt ledamöterna Bo Hedberg, Stefan Modin och Siri Brodahl samt revisorn Ylva Grahn.

Hedersmedlem

Styrelsen har utsett Urban Myrdal till hedersmedlem.

Föreläsningar

Under året har föreningen i samarbete med Västerås Konstmuseum arrangerat föreläsningar och konstnärsmöten. Föreläsningar och konstnärsmöten har varit öppna för allmänheten och kostnadsfria.

9 jan. Carl Malmsten. Henrik Olofgörs från Västerås Möbelhantverk berättade om den klassiske formgivaren Carl Malmsten samt visade bilder, möbler och foton.

27 mars. Feminism i konsten. Konsthistoriker Linda Fagerström berättade om strategier och förhållningssätt inom den samtida feministiska konsten med utgångspunkt från utställningen The Beginning is Allways Today.

24 april. Plundrarna. Författaren och journalisten Anders Rydell berättade om och visade bilder från sin bok Plundrarna: Hur nazisterna stal Europas konstskatt.

11 sept. Inget är självklart och allt är möjligt-om Shaun Tan. Maria Malmberg-Wallin, museilektor vid Bror Hjorts hus i Uppsala, förläste om ett konstnärsskap, som undersöker illustrationer och ifrågasätter varför bilderböcker skulle vara för barn.

16 okt. Ge upp idag, i morgon kan det vara för sent. Om två bortglömda konstnärer Lotte Laserstein och Olof Ågren. Författaren Fredrik Sjöberg föreläste om kvinnlig duktighet och manliga konstnärsmyter samt, inte minst, om den svåra konsten att sluta måla i tid.

12 nov. Inspiration Matisse! Karin Sidén, museichef på Waldemarsudde, Stockholm, föreläste om svenska och norska Matisse-elever vid Academie Matisse 1908-1911.

20 nov. ”Den skapande handen” Människan och trädgården. Föreläsning av Elisabeth Svalin Gunnarsson som är skribent och fotograf med särskilt intresse för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader, talekonst och allt brittiskt.

Resor och ateljébesök

25 jan. Stockholmsresa till Waldemarsudde. Här visades utställningen Skagen – en skandinavisk konstnärskoloni samt Carl Malmsten- formgivare och pedagog.

5 april. Bussresa till Värmdö och Gustavsberg. Ett besökt hos konstsamlaren och f.d. västeråsaren Björn Springfeldt i hans hem, där han berättade om sitt samlande och visade  sin konst. I Gustavsbergs konsthall visades verk av fem konsthantverkare från mastersprogrammet på Högskolan för Design och Konsthantverk.

9-12 april. Konstresa till Köpenhamn under ledning av Sture Gunell i samarbete med KE resor.

21 maj. Ateljébesök hos konstnären Ingela Bauer i hennes sommarateljé vid Målhammar.

1 okt. Ateljébesök hos två konstnärer på Kyrkbacken – Maud Frykberg, krukmakare och Gunilla Ferm, akvarellmålare.

4 okt. Stockholmsresa till Kulturhuset och Konstakademien. På Kulturhuset visades utställningen Barockt av curator Helen Karlsson och på Konstakademien visades utställningen Ryskt och Sovjetiskt måleri.

22-26 okt. Konstresa till Wien, arrangerad av Sture Gunell och KE-resor.

15 nov. Stockholmsresa till Liljevalchs och Waldemarsudde. På Liljevalchs visades en utställning om Vera Nilsson och på Waldemarsudde visades Matisse och hans elever.

Resan till Avesta Art och Ängelsbergs Skulpturpark den 6 sept. tvingades vi ställa in på grund av för få anmälda och osäkerthet rörande framkomlighet och status på Skulpturparken efter sommarens skogsbrand.

Studier i konsthistoria

Konsten i Wien – fyra föreläsningar under hösten med Sture Gunell som föreläsare. I samarbete med Västerås Konstmuseum och Folkuniversitetet.

Nytt och gammalt- konstkurs under hösten med sex föreläsningar under ledning av Helen Karlsson, konstvetare, curator och konstpedagog. I samarbete med Folkuniversitetet.

Andra arrangemang

16 januari. Möte med konstnärerna Lina Jaros och Anna Nyberg. De samtalade om sitt konsnärsskap i den på Konstmuseet aktuella gemensamma utställningen under ledning av intendent Eva Borgegård.

13 februari. Möte med konstnären Jennifer Espling, som berättade om sitt konstnärsskap i den på Konstmuseet aktuella utställningen Ta det tillbaka.

16 febr. Årsmöte. Efter årsmötet informerade Konstmuseets chef Karin Levander om museets nystartade arbete kring den offentliga konsten i Västerås.

14 mars – 4 april. Konst och kaffe. Fyra samtal kring klassiska konstverk och konstnärsskap i aktuella utställningar på Konstmuseet med konstkännaren Sture Gunell.

15 maj. Arkitekturvandring på Skallberget. Arkitekt Lars E Persson, ordförande för Sveriges Arkitekter i Västmanland visade under en rundvandring den tidstypiska modernistiska arkitekturen på Skallberget.

20 sept. Kulturnatten. VKF presenterade på Konstmuseet sitt program och nya medlemmar värvades.

10 okt. – 21 nov. Konst och kaffe. Fem samtal kring konstverk i aktuella utställningar på Konstmuseet med konstkännaren Sture Gunell.

Barnbarnsvisningar. Sju visningar genomfördes för mor- och farföräldrar tillsammans med barnbarnen. Visningarna följdes av aktiviteter i konstlabbet. I samarbete med Konstmuseet.

VKFs vinstutställning 29 november – 7 december i Museernas hörsal. Under dessa dagar var det många som besökte utställningen.

29 november VKF-eftermiddag på Konstmuseet. Vernissage på 2014 års vinster i medlemslotteriet. Före dragningen i lotteriet berättade konstmuseets chef Karin Levander i utställningen Ögonblick om Martin Adler och hans fotokonst.

Medlemslotteri

Årets lotteri bjöd på 46 vinster, varav 8 bokvinster, till ett sammanlagt värde av ca 108 000 kr. Dragningen gjordes i samband med vernissagen den 29 november. Brev eller e-mail sändes till alla vinnare och dessa valde sina vinster i turordning den 7 december.

Konstverk lottades ut bland deltagarna såväl vid dragningen i konstlotteriet(ett) som vid årsmötet(två). Konstverken har inköpts såväl regionalt som nationellt, vid ateljébesök direkt av konstnärerna, vid galleribesök i staden och länet samt införlivats via medlemskap i nationella konstsällskap. Ett konstverk var en VKF-vinst från konstklubben Våga se.

Medlemskap

VKF är medlem i Sveriges konstföreningar och utnyttjar bland annat den hemsida de erbjuder via Konstföreningsportalen.

Distrikt Västmanland

VKF:s sekreterare Inger Åhs har varit konstnärsrepresentant i Sveriges konstföreningars distrikt Västmanland. Västerås Konstförening deltog med tre representanter på distriktets årsmöte den 12 april 2014 och på höstmötet den 26 oktober.

Samarbete

VKF har haft ett mycket nära och förtroendefullt samarbete med Västerås Konstmuseum och tackar dess ledning och personal varmt. Föreningen har också under verksamhetsåret i olika evenemang såsom föreläsningar samarbetat med Västerås Humanistiska förbund 24/4 och Sveriges Arkitekter Västmanland 15/5. Konsthistoriekurser har hållits i samarbete med Folkuniversitetet.

Medlemmar

I december 2014 var antalet betalande medlemmar 585 varav anhöriga 125. 2013 var det 613 medlemmar varav 129 anhöriga

Ekonomi

Slutresultatet för år 2014 blir att utgifterna överskrider intäkterna med ca 10 300 kr. Under år 2014 har marknadsvärdet på VKF:s fondkapital dock ökat med 31 837 kr (18 %) vilket kan anses balansera utgiftsöverskottet. Se bokslut utlagt på hemsidan.

Medlemsavgifter inkomna under året uppgår till 97 450 kr, vilket kan jämföras med värdet på årets lotteri vilket var ca 108 000 kr (se Medlemslotteri ovan). Vi har dessutom konst i lager inför 2015 års lotteri till ett värde av ca 7000 kr.

Västerås kommun har lämnat verksamhetsbidrag på 30 000 kr för år 2014. Byggnads AB Mimer och Mälarenergi har som sponsorer vardera bidragit med 5000 kr.

För de öppna föreläsningarna i samarbete med Västerås Konstmuseum har VKF bidragit med 20 000 kr.

Sponsorer

Föreningen har under året tacksamt tagit emot bidrag från följande sponsorer: Byggnads AB Mimer och Mälarenergi.

Hemsida

Föreningens program, handlingar inför årsmötet och annan information om VKF finns på föreningens hemsida: https://vasteraskonstforening.wordpress.com/. Ansvariga har varit Lars E Persson och Håkan Brantmark.

Facebook

Föreningen har under året etablerat sig på Facebook som en möjlighet till att synas och få kontakter.

Tack

Styrelsen framför ett varmt tack till ledning och personal på Västerås Konstmuseum samt till Västerås stad och våra samarbetspartners, sponsorer och alla de medlemmar som deltagit i föreningens aktiviteter.

Västerås januari 2015

För VKF:s styrelse

Gunilla Engvall                            UllaMaj Elmlund-Andersson

Ordförande                                 Vice sekreterare

Margareta Alm                           Lars E Persson

Inköp, program                           Vice ordförande

Gunn Flygar                                 Ann-Karin Hermansson

Medlemsregister                        Representant distriktet

Håkan Brantmark                       Sture Gunell

Kassör                                                Program

Lena Sahlstedt                            Inger Åhs

Inköp, program                           Sekreterare

Anita Skoglund

Facebook-ansvarig

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Styrelsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: