MEDLEMSLOTTERIET 26 NOVEMBER 2016

En av årets höjdpunkter i föreningens verksamhet – utlottning av årets vinster som i år var 36 stycken – ägde rum på lördagseftermiddagen. Det var många medlemmar som slöt upp. Alla förstås med förhoppning att få med sig ett konstverk hem. Dragningslistan hittar du i fältet ovan.

 

Annonser

AKTUELLT I FÖRENINGEN

 

sampla-samla-satta-samman

Bild: Mia E Göransson.

Lördag 19/11 kl. 14 Invigning: Sampla, samla, sätta samman – konsthantverk ur 8 perspektiv. Utställningen ger en inblick i den samtida konsthantverkscenen som på ett specifikt sätt vågar ifrågasätta användandet och funktionen av material. I samarbete med curator Hanna Lundborg. Konstmuseet. Karlsgatan 2.

Onsdag 23/11 kl. 18.00. Föreläsning: Samtida konsthantverk. Maj Sandell är chef för Gustavsbergs Konsthall, Sveriges enda konsthall för samtida konsthantverk. Hon har en bakgrund som utövande konsthantverkare och en av drivkrafterna bakom design- och konsthantverksgalleriet Agata. Maj Sandell har arbetat för Gustavsbergs Konsthall sedan starten 2007. I samarbete med Konstmuseet. Lokal Museernas hörsal, Karlsgatan 2.

Lördag 26/11 VKF-eftermiddag i Konstmuseet. VKF:s medlemsvinster ställs ut i hörsalen 26 nov. – 4 dec

13.30 Vernissage på 2016 års vinster i medlemslotteriet

14.00 Karin Levander, museichef, berättar om en aktuell utställning.

14.30 Dragning i medlemslotteriet. Bland de närvarande – vinstlösa- utlottas en bild.

Onsdag 30/11 kl. 18. Föreläsning: Anna Eilert. Skogen brinner – Livet vinner. 

Anna Eilert har skapat ett av verken som finns på årets medlemslotteri. Lokal: Museernas hörsal. Karlsgatan 2.

Söndag 4/12 14.00 Utdelning av vinsterna i konstlotteriet. Lokal: Museernas hörsal, Karlsgatan 2.

Barnbarnsvisning. Lördag  3/12 kl. 12.30. Lättsam visning för barn och vuxna på Konstmuseet! Visningen pågår i ca 30 min. I samarbete med Västerås Konstmuseum.

 

 

INFORMATION OM ARKITEKTUR-VANDRING OCH RESAN TILL VILLA AKLEJA

Vi beklagar men arkitekturvandringen den 14 september måste ställas in på grund av sjukdom. Vi hoppas kunna komma tillbaka med programmet i vår.

Glädjande nog blev resan till Villa Akleja den 24 september snabbt fulltecknad! Många, många ställde sig på en reservlista. Vi har nu haft sammanträde i styrelsen och beslutat att återkomma tidigt under våren med en resa dit igen. Den andra delen av resan bestäms när vi sett vad som bjuds då i Stockholm.  

Vänliga hälsningar

VKFs styrelse

Gunilla Engvall

VÄLKOMMEN TILL EN FULLMATAD HÖST 2016 MED VÄSTERÅS KONSTFÖRENING

Hej konstvänner!

Här kommer höstens fullmatade program! Läs och fundera vad Du vill vara med på av exempelvis föreläsningar, kurser och resor till Stockholm.

Vi postar detta brev den 17 augusti och då läggs vår pärm ut i receptionen på Karlsgatan 2.

I den finns underlag för att anmäla sig till olika aktiviteter. Observera att det är anmälan till Folkuniversitet för konstkursen Det moderna livet!

Föreläsningarna på Karlsgatan 2 är flyttade till ONSDAGAR klockan 18! Det betyder att det inte längre är krock med torsdagsabonnemanget på Konserthuset. Vi är många som är glada över den förändringen. Vi samarbetar med Konstmuseet i olika sammanhang. Gå gärna in  på  hemsidan www.vasteraskonstmuseum.se!

Resan till München blev i stort sett fulltecknad. Nu ger Helen Karlsson två föreläsningar som bakgrund för resenärerna men alla intresserade är förstås välkomna! Frågor kring resan till München besvaras av Kerstin Eriksson tel 072-2115820. Information finns på vår hemsida https://vasteraskonstforening.wordpress.com/  Vill du vara uppdaterad på vad som händer i föreningen klicka då på ”följer” på hemsidans nedre högra hörn och skriv in din mejladress, så får du ett meddelande varje gång något nytt läggs in på sidan.

Vår inköpsgrupp är alltid med när det är utställningar och vernissage på gång- Ju fler medlemmar vi är desto fler vinster kan vi inhandla! Vi använder hela medlemsavgiften till detta! Så hjälp oss att få fler medlemmar.

Styrelsen har diskuterat ett par frågor kring medlemslotteriet. Vi kom fram till att inte gå ut med inköpspriset på verken men om någon vill veta det ska vi tala om det.

Vinstutlämningen togs upp. Om någon inte kan närvara vid vinstutlämningen gäller att antingen överlåta valet till ombud, som ska visa skriftligt intyg eller att vinnaren lämnat in önskelista. Finns inte något förslag kvar så tilldelas man ett verk efter nummerordningen på utställningen när alla vinster fördelats. Vinster som inte hämtats ut efter 31/1 tillfaller lotteriet och återkommer som vinst.

Välkomna till höstens olika programpunkter!

Västerås Konstförenings styrelse

Gunilla Engvall, ordförande

SOMMARHÄLSNINGAR

Hej Konstvänner!

Tack för alla trevliga möten vid våra aktiviteter under vårterminen 2016! Intressanta resor och givande föreläsningar och föredrag har vi haft på programmet. Ateljébesök blev det också. Under våren har vi naturligtvis börjat samla verk till vårt medlemslotteri.

Nu har styrelsen satt ihop ett digert program till höstterminen. Runt den 20 augusti kommer det med brev med posten. Många har uttryckt önskemålet att få program och bilagor på papper.

OBS! En intressant resa till München är planerad till i oktober. Flygbolagen vill ha tidig anmälan och tidig betalning när det handlar om en stor grupp på cirka 30 personer. Senast den 16 juli vill KE-resor ha anmälningarna! Det går INTE att anmäla sig via Konstmuseet! Se bifogad information i fältet ovan om resan!

Helen Karlsson kommer att ha två föreläsningar i anslutning till programmet i München. Datum, tid och plats kommer i höstprogrammet.

Konstmuseet kommer att vara öppet hela sommaren. Tag med era vänner på ett besök där!

Uppsala Konstmuseum och Bror Hjorts hus har Hjort, Eldh och Milles, tre skulptörer från Uppland på sitt program. Många tillfällen att se konst blir det under sommaren! Tag chansen!

Soliga sommarhälsningar

Västerås Konstförening

Gunilla Engvall

Ordförande

KONSTRESA TILL BORÅS 21-22 maj 2016

En tidig lördag morgon i månaden maj hade ett 40-tal medlemmar bestämt sig för att resa till Borås. Målet för resan var den internationella Skulpturbiennalen 2016, som invigdes da­gen före vårt besök. Bredden på verken i årets biennal greppar över skulptur i klassisk trad­ition från 1960-talet via krigarskulpturen ”Herculine” från 2009 till ett nypro­ducerat vibrerande och dovt ljudande ljudkonstverk av konstnärsduon GideonssonLondré. Vi fick även uppleva utställningen ”No Limit” ett antal ”Street Art”-verk i stadsrummet som fascinerar. Vår vandring genom denna lysande konstutställning leddes av Lena, som entusiastisk och kunnigt lyfte fram ett representativt urval av konstverken. För att få veta vem konstnären är och namnet på verket, peka och klicka på bilderna ovan

Dagen i Borås inleddes på Textilmuseet, inrymt i en stilig funkisbyggnad som grenslar Viskan, och dess basutställning Textilchock, en utställning om textil i allmänhet, om de sömmerskor som arbetade inom textilindustrin och maskinerna. Dessutom Artist Textiles – from Picasso to Warhol, en utställning om textiler designade av konstnärer.

Borås var. för min del. en mycket positiv upplevelse som lockar till ett återbesök för att upp­täcka fler av skulpturerna samt inte minst Borås Konstmuseum och utställningen Screens & Mirrors som förtjänar en närläsning.

På söndagens hemresa besökte vi Gunillaberg, en 350 år gammal Karolinergård – nu ett all­konstverk i en klass för sig, skapat av den danske konstnären Tage Andersen. Makalöst, spek­takulärt, romantiskt och poetiskt! Lunchen var tillagad av mästaren själv.

Resan i sig var en mycket stimulerande totalupplevelse – varför inte att allkonstverk skapat av Helen Karlsson!

Grafik? – Vad är det?

I söndags hade ett trettiotal medlemmar bestämt sig för att detta var intressant att utforska. För att utöka vårt vetande var Galleri Astley och Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg ett givet mål. Väl framme delade vi upp oss på två grupper som dels träffade Lina Nordström och Lars Nyberg för en handfast introduktion i grafiska tekniker och dels träffade Anders Nyhlén som presenterade den permanenta utställningen med verk av den ryske konstnären Ernst Neisvvestnys och den nu aktuella utställningen med verk av den irländske konstnären Stephen Lawlors . Anders visade och berättade även om screentryck.

Vi fick pröva på att göra ett gemensamt grafiskt blad där vi använde oss av torrnålsteknik genom att rista på en plåt som Lars preparerade och sedan tryckte i den mer än hundra år gamla tryckpressen. Lina visade oss på boktryck och tryckte ett exklusivt blad för Västerås KONSTförening.

%d bloggare gillar detta: